2014-02-25

Elanor & Park REVIEW (Swedish and English)Av Rainbow Rowell
Sidor: 330
Förlag: Berghs Förlag
Finns att köpa på Adlibris

Två ovanliga människor. En oemotståndlig kärlek...Parks tråkiga tillvaro förändras när Eleanor hamnar bredvid honom på skolbussen. Rödhårig, storvuxen och konstigt klädd passar hon inte in. Men de funkar tillsammans. De möts i musiken, i serierna och en längtan bort. En oförglömlig berättelse om den första kärleken mot alla odds!

Vilken annorlunda berättelse. 
Vilket vågat drag.
Vilken kärlek.
Rowell följer inte alls mallen för hur en Unga Vuxna kärleksbok "bör" vara - alls.
Eleanor & Park handlar om den första, men ofullständiga kärleken, men för alltid oförglömlig.
Det är en väldigt fin berättelse. 
Man blir helt varm i kroppen när man läser Elanor & Park. Det är lite som att vara kär i deras kärlek.

Fick berättelsen ett lyckligt slut? Skulle jag verkligen inte påstå. Men det var det som gjorde hela boken. Som en borttappad pusselbit.

Jag rekommenderar denna bok starkt till alla kärleksfanatiker därute, och gamla som unga, för vår första kärlek är inget vi kommer glömma.

Värt att nämna: Översättningen är KANON, bra gjort Carla Wiberg!ENGLSH || ENGLISH ||ENGLSH || ENGLISH ||ENGLSH || ENGLISH ||ENGLSH || ENGLISH ||ENGLSH || ENGLISH ||


Eleanor & ParkBy Rainbow Rowell
Pages: 328
Publisher: St. Martins Press

Set over the course of one school year in 1986, ELEANOR AND PARK is the story of two star-crossed misfits – smart enough to know that first love almost never lasts, but brave and desperate enough to try. When Eleanor meets Park, you’ll remember your own first love – and just how hard it pulled you under.

What a different story.
What a daring move.
What a love.
Rowell does not follow the template for how a Young Adult love story "should" be - at all.
Eleanor & Park is about the first, incomplete love, but forever present.
It's a vivid and quite beautiful story.
You become all warm inside when reading Elanor & Park. It's a bit like being in love with their love.


I highly recommend this book to all love fanatics out there, and old and young, for our first love is not something we will forget.xoxo Lihini

No comments:

Post a Comment