2013-11-17

Smaragdgrön (Ädelstens-trilogin #3) / Emerald Green (Ruby Red #3) REVIEW

Smaragdgrön (Ädelstenstrilogin, #3)
Ädelstens-trilogin #1 Review
Ädelstens-trilogin #2 Review

Av Kerstin Gier
Sidor: 480
Förlag: Bonnier Carlsen

Spänningen stegras, intrigens trådar möts och blir till en vacker väv. Allt som verkat mystiskt i de två tidigare delarna får nu sin förklaring, men blir slutet verkligen gott?

Gideon säger att han fortfarande tycker om Gwendolyn, men frågar istället om de kunde vara vänner! Inte precis den utveckling Gwendolyn hoppats på. Varför beter han sig så obegripligt, ena stunden förälskat och ömsint, andra kylig och som förbytt. Det hemliga ordenssällskap som arbetat i århundraden för att sluta cirkeln kring kronografen har mycket mäktiga vänner och hemliga motiv. Deras grundare greven av Saint Germain, som levde på 1700-talet, kan fortfarande påverka Gideons och Gwendolyns kärlek.Trilogin är avslutad.
Trilogin är faktiskt avslutad.

Jag kommer sakna hela gänget så otroligt mycket, det var ett sant nöje att få lära känna dem må jag säga!
Saker och ting som hände i första och andra boken knyts ihop med händelserna i sista boken, det var verkligen som att lägga ett pussel.  Som alltid får vi följa med till vackra baler och Madame Rossitis klänningar, jag dör! Jag skulle göra mycket för att få vara i Gwendolyns skor, Gier får fula historiska klänningar att låta som något varenda Hollywood-stjärna skulle döda för, och det säger ju i princip allt om hennes literära förmåga.
Det bästa med hela boken måste nog vara att ingen utav dem förändras något betydligt. Författaren gör dem varken visare eller finare än vad de var i första boken, utan vad som än händer kan man alltid räkna med att de är sig själva, vilket jag tycker är otroligt coolt. Det är sällan man hittar en sådan bok, författare har en tendens att göra sina karaktärer mognare med tidens gång, vilket inte är negativt, men det är roligt att få se en skillnad. Eller i detta fall ingen skillnad alls. Okej nu börjar jag babbla på.

Jag hade dock kunnat behöva några kapitel eller rent ut sagt en bok till. Inte för att jag inte vill att historien ska ta slut utan snarare för att allt gick så fort! Jag hade problem med att hänga på vissa gånger, och jag känner att det fortfarande finns obesvarade frågor.

Allt som allt, en FANTASTISK BOK! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENGLISH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ruby Red Trilogy #1 Review
Ruby Red Trilogy #2 Review


Emerald Green (Precious Stone Trilogy, #3)By Kerstin Gier
Pages: 464
Publisher: Hold and Co.


Gwen has a destiny to fulfill, but no one will tell her what it is.

She’s only recently learned that she is the Ruby, the final member of the time-traveling Circle of Twelve, and since then nothing has been going right. She suspects the founder of the Circle, Count Saint-German, is up to something nefarious, but nobody will believe her. And she’s just learned that her charming time-traveling partner, Gideon, has probably been using her all along.


This stunning conclusion picks up where Sapphire Blue left off, reaching new heights of intrigue and romance as Gwen finally uncovers the secrets of the time-traveling society and learns her fate.The trilogy is completed.
The trilogy is actually completed. 


I will miss the whole gang so much, it was a true pleasure to get to know them, I must say!

Things that happened in the first and second book tied together with the events of the last book, it really was like a jigsaw puzzle. As always, we are taken to beautiful balls and Madame Rossitis dresses, are literary to die for! I would do a lot to get to be in Gwendolyn's shoes, Gier get ugly historical dresses that sound like something every Hollywood star would kill for, and it says, basically everything about her literary skills.

The best part of the book still have to be that neither of them change anything significantly. The author makes them any smarter or nicer than they were in the first book, but whatever happens, you can always bet that they are themselves, which I think is incredibly cool. It is rare to find such a book, the author has a tendency to make their characters more mature with the passage of time, which is not negative, but it's fun to see a difference. Or in this case no difference at all. Okay now I babble on.

I did however feel like I needed a few more chapters or maybe even a forth book! Not that I do not want the story to end, but rather that everything went so fast! I had trouble keeping up at some times, and I know that there are still unanswered questions.
All in all, a GREAT BOOK!

No comments:

Post a Comment