2013-10-12

Rekviem / Requiem (Delirium #3) REVIEWRekviem
Delirium (Delirium #1)
Pandemonium (Delirium #2)
Av Lauren Oliver
Sidor 398
Förlag: Bonnier Carlsen

Efter den urartade konfrontationen i New York har Lena och hennes vänner ur motståndsrörelsen åter flytt till Vildmarken. Men uppror har blossat upp över hela landet och det går inte längre att gömma sig. Regeringsstyrkor försöker förgöra motståndsrörelsen en gång för alla och Lena befinner sig helt plötsligt i händelsernas centrum.


Samtidigt lever Lenas barndomsvän Hana ett skyddat liv bakom murarna i Portland. Hana har genomgått behandlingen mot Deliria och ska gifta sig med borgmästarens son. Lena och Hana var en gång bästa vänner, men lever nu i helt olika världar. Tills en dag då deras vägar korsas ? 


Allt handlar om att överleva nu . Regeringen har blivit mer ... äventyrliga , de tar risker de inte gjorde tidigare, de gör allt för att ta ner rebellerna och Delerian som härjar med dem. 

Pandemonium avslutas med en rätt intensiv cliff-hanger, Det visade sig inte bara att Alex var vid liv (vilket jag visste att han var hela tiden) men han fångar även Lena och Julian kyssas. 

Vi får se hur det går för Lena att "leva" med både sin kärleksintressen, och Alex är inte samma Alex längre . Kryptan förändrat honom . Julian verkar det gock gå bra för och arbetar hårt för att få de andra människorna i deras teams förtroende. Som ni kan föreställa er så vart ingenting detsamma för Julian och Lena efter att Alex kom tillbaka, och triangeldrama blossar upp till liv, trots att Alex har gjort klart att han inte älskar Lena.

Jag har sagt det förut , och jag säger det igen , jag hatar dåligt utvecklade kärlekstrianglar . Jag är väldigt kräsen när det kommer till kärlekstrianglar , antingen det gör boken till ett mästerverk eller så kan det förstöra boken helt . 

Denna bok berättades från både Lenas och Hanas perspektiv, vilket gjorde läsandet mycket mer intressant. Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte att Hanas liv hade så stor betydelse för vad som hände i Lenas liv. Det vart som att läsa två olika berättelsen från samma bok. 

Okej jag kan inte bärga mig länge till, jag MÅSTE prata om slutet nu. 
Slutet var väldigt väldigt smaklöst. Som läsare vill man känna av en förslutning, slutet må vara brutalt, men det ska fortfarande kännas som ett bra slut. Som ett slut man kan gå vidare ifrån. Vi fick inget utav det från denna bok. Huvudfrågorna besvarades inte, ingen antydan på vad som skulle hända sedanefter, inte ens om/hur kampen avslutades! Och det är ändå det boken grundas på liksom. 

Jag kan ärligt säga att Rekviem hade potential, men använde sig inte utav det, allt de gjorde var att springa från en plats till en annan, jag avslutade boken på en dag, men jag var mer intresserad av att uppdatera min Instagram än läsningen. 


~~~~~~~~~~~~~~~~English Review~~~~~~~~~~~~~~~~

Requiem (Delirium, #3)By Lauren Oliver
Pages: 391
Publisher: Harper Collin's Children's Books

They have tried to squeeze us out, to stamp us into the past.But we are still here.
And there are more of us every day.

Now an active member of the resistance, Lena has been transformed. The nascent rebellion that was under way in Pandemonium has ignited into an all-out revolution in Requiem, and Lena is at the center of the fight.

After rescuing Julian from a death sentence, Lena and her friends fled to the Wilds. But the Wilds are no longer a safe haven—pockets of rebellion have opened throughout the country, and the government cannot deny the existence of Invalids. Regulators now infiltrate the borderlands to stamp out the rebels, and as Lena navigates the increasingly dangerous terrain, her best friend, Hana, lives a safe, loveless life in Portland as the fiancée of the young mayor.

Maybe we are driven crazy by our feelings.
Maybe love is a disease, and we would be better off without it.
But we have chosen a different road.
And in the end, that is the point of escaping the cure: We are free to choose.
We are even free to choose the wrong thing.Let's discuss this book from the beginning shall we, I will get to the worst ending of all time later. 

Everything is about surviving now. The government have is becoming more... adventurous, they take risks they didn't do before, all to take down the rebels and let Deliria die with them.

In Delirium #2 the book ends with quite an intense cliff-hanger, Alex turned out no not only be alive, but he also caught Lena Kissing Julian who she had started to grow fond of. 

We get to see how 'living' with both her love interests goes, and Alex is not the same Alex anymore. The crypt changed him. Julian however seems to be doing fine and works hard to gain the other people in their teams trust. As you can imagine, seeing Alex made Lena's and Julian's relationship on a different level, and a love triangle flares up to life, even though Alex have made it clear that he doesn't love Lena. 

I've said it before, and I will say it again, I hate poor developed love triangles. I am very picky when it comes to love triangles, either it makes the book a masterpiece or it can ruin the book completely.

Luckily this love triangle wasn't so open, more hidden within the lines but always there. 

This book was told from both Lena and Hana's point of view which made it more interesting, because the life Hana was living was really interesting, and to be honest I don't feel like her life had such a big impact on Lena's. Almost like two different stories in one book. 

I can't wait any longer I need to talk about that ending. 
It was so very tasteless. As a reader we want to have closure. The end is supposed to give us THAT CLOSURE, we should at least get a hint on what the future awaits them, or at least get the main questions answered. I felt like Lauren just wanted to finish the book so she just... did.

other than that I found the story lacking, all they did was run from one place to another, I finished the book in one day, but I was more interested in refreshing my Instagram than reading. 


~stay strong, stay chic
xoxo Lihini

No comments:

Post a Comment