2013-08-24

Kretsen / The Raven Boys (The Raven Cycle #1) REVIEW


My Gansey

My vision Adam
My Blue!


Kretsen
Av Maggie Stiefvater
Förlag: B| Wahlströms (tack)
Sidor: 318

Fyra pojkar på en prestigefylld internatskola har bildat ett hemligt sällskap i syfte att finna en historisk, mytomspunnen kungagrav. En flicka med övernaturliga förmågor har nyligen mött en av pojkarna - fast som död. Snart kommer deras vägar att korsas igen, med förödande konsekvenser.


Enligt en uråldrig legend ligger en walesisk kung begravd någonstans i Amerika. Gansey, elev på en privatskola för pojkar, har blivit besatt av att finna kungagraven. Enligt myten ska man leta längs särskilda energilinjer, s.k. "leylinjer" som sägs sammanlänka besjälade platser, och att "den sovande kungen" kan uppfylla ens önskningar.

Blue är sexton år och dotter till en spåkvinna. Hennes egna synska förmågor är begränsade, men för inte så länge sedan förutsåg hon en ung mans färd mot dödsriket. Dessutom bär hon på vetskapen om ett annat förebud: om hon någonsin kysser sin sanna kärlek så kommer han att dö. Så möts Blue och Gansey, och hon förstår vem han är.

Ungdomarna slår följe i en tyst övertygelse om att de på något sätt behöver hjälpa varandra i jakten på kungagraven. Kärlek spirar, men en fiende närmar sig också.


Beroendeframkallande. Efter första sidan är man fast, och jag skojar verkligen inte. Jag vart tvungen att lägga ifrån mig boken efter två sidor och trodde att jag skulle gå sönder.

Maggie har skrivit den kände boken Frost som är med i en serie, ni vet den om varulvar. 
Grejen med den bokserien var att ingenting riktigt hände försen under de sista tio sidorna. Jag förlorad nästan hoppet om henne på grund av att alla hennes tre böcker var så. 

Jag älskade hela häxvärlden med medium, för det är så nära vår verklighet men ändå inte. 

Man får ta del av Blues liv bland medium och även Aglionby - internat pojkarnas liv. Där har vi Gansey, Noah, Adam och Ronan.

Det som skiljde dessa pojkar mest åt var att alla utom Adam var rik. Och det skulle alltid NÄMNAS. Det störde jag mig något grovt på. 

8/10The Raven Boys (The Raven Cycle, #1)
By Maggie Stiefvater
Publisher:  Scholastic Press
Pages: 409

Every year, Blue Sargent stands next to her clairvoyant mother as the soon-to-be dead walk past. Blue herself never sees them—not until this year, when a boy emerges from the dark and speaks directly to her.

His name is Gansey, and Blue soon discovers that he is a rich student at Aglionby, the local private school. Blue has a policy of staying away from Aglionby boys. Known as Raven Boys, they can only mean trouble.

But Blue is drawn to Gansey, in a way she can’t entirely explain. He has it all—family money, good looks, devoted friends—but he’s looking for much more than that. He is on a quest that has encompassed three other Raven Boys: Adam, the scholarship student who resents all the privilege around him; Ronan, the fierce soul who ranges from anger to despair; and Noah, the taciturn watcher of the four, who notices many things but says very little.


Addicting. after the first page you are hooked. And I'm not even kidding. I had to put the book down after two pages and I thought I was going to break. 

Maggie have written the famous Shiver book that's in a series, you know the one with werewolves. 
The thing with that book-series is that nothing really happened until the last ten pages. I almost lost hope in her because of that. 

I loved the whole witchworld with medium's, because it's so much like our reality but at the same time it's not.

You get to take part in Blue's life among the medium's and also the Aglionby boys life. Also known as Gansey, Noah, Adam and Ronan.

The thing that set the boys more apart was that they were all rich except for Adam. And they ALWAYS had to mention that, which made me crazy.

8/10

~ Stay smart, stay chic
xoxo Lihini

No comments:

Post a Comment