2013-07-15

Blunda och Hoppa / This Lullaby REVIEW +

Blunda och hoppaAv Sarah Dessen

  • Originaltitel: This Lullaby
  • Översättare: 

    Johanna Lindbäck

  • Förlag: 

    Rabén & SjögrenRemy är en ganska cynisk, lite bitchig tjej som tycker att relationer är bäst om de är korta och utan engagemang. Hon tar aldrig några risker, hon har noll tillit till människor, och hon är expert på att göra slut. Kanske har det någonting att göra med att hennes mamma är inne på sitt femte äktenskap och på att hennes pappa är död. Men så träffar hon Dexter, en musikerkille som inte alls är hennes typ. Tror hon.

Med karaktärer man bara älskar och tar till sig, med en somrig miljö på den amerikanska västkusten, och en kärlekshistoria som många bara drömmer om, håller Sarah Dessen läsaren i sitt grepp från första till sista sidan.


Johanna Lindbäck måste nog vara den kändaste översättaren i Sverige.
Sarah Dessen följer sitt eviga mönster och tar med oss till sommaren och allt vad en sommar har att erbjuda - sena kvällar, fester, vännerna, familjedramat, kärleken...
Remy, som många andra tjejer, vet vad hon söker hos en kille. Men ändå kan hon inte neka bandet hon och Dexter har. En kille som egentligen inte ska vara hennes typ. Jag tycker att Dexters karaktär var en väldigt uppfriskande karaktär, han var ingen typisk manlig bokkaraktär med dom galna ögonen, musklerna, badboy attityden osv, inget sådant fanns inom honom. Han var en vanlig musiker med glimten i ögat. Han är en ärlig kille och står för det han säger. 


Sarah Dessen är känd för att sätta mycket fokus på familjen i hennes böcker, jag skulle nog kalla det hennes signatur, det är ett så typiskt Sarah Dessen drag. Vi får följa Remys mammas utveckling med hennes nya man från Remys ögon, och vi ser hur hennes familjemedlemmar får henne som person att växa.
Vad jag hade lite svårt för med denna bok var det att Remys ödmjukhet gentemot hennes familj, det vill säga hur hon liksom accepterade det hennes familjemedlemmar sa till henne, fast det gick emot hennes egna åsikter, det stämde inte riktigt överens med hur hon annars var som person. ibland kändes det som om det fanns två Remys i boken. 
Annars var detta en härlig sommarbok, lite tråkig på sina ställen men man dog inte utav det direkt. 

By Sarah Dessen

Paperback345 pages
Published March 8th 2004 by Speak


When it comes to relationships, Remy doesn't mess around. After all, she's learned all there is to know from her mother, who's currently working on husband number five. But there's something about Dexter that seems to defy all of Remy's rules. He certainly doesn't seem like Mr. Right. For some reason, however, Remy just can't seem to shake him. Could it be that Remy's starting to understand what those love songs are all about?

Sarah Dessen follow her eternal patterns and takes us to the summer and all the summer has to offer - late nights, parties, friends, family drama, love ...
Remy, like many other girls, you know what she's looking for in a guy. But still, she can not deny the band she and Dexter have. A guy who really should not be her type. I think Dexter's character was a very refreshing character, he was not a typical male book character with the crazy eyes, muscles, badboy attitude, etc., no such thing existed within him. He was an ordinary musician with a twinkle in his eye. He is an honest guy and stands for what he says.


Sarah Dessen is known for putting a lot of focus on the family in her books, I would probably call it her signature, it is such a typical Sarah Dessen moves. We follow Remy's mom's development with her ​​new husband from Remy's eyes, and we see how her family makes her as a person to grow.
What I had a little difficulty with this book was that Remy's humbleness towards her family, that is how she sort of accepted that her family told her, though it went against her own views, it got it wrong with the way she was otherwise that person. sometimes it felt as if there were two Remy's in the book.
Otherwise, this was a lovely Summer Books, a bit boring in places but it did not die out of it.

~stay smart, stay chic
xoxo Lihini


No comments:

Post a Comment