2013-12-26

Var är Nicke Nyfiken? / Where is Curious George? REVIEW

Var är Nicke Nyfiken?
Av Margret G.H.A. Rey
Sidor: 28
Förlag: Rabén & Sjögren

Nicke är en mycket nyfiken liten apa. Nu har han hittat olika hus, det ena mer fantastiskt än det andra: en koja, ett slott, en husvagn, en fyr ...


"Vad finns det där inne? Det undrar vi så. Vi följer med Nicke som nu knackar på!"

Inuti husen finns det många fina saker som är svåra att hitta. Kan du hjälpa honom att leta? Och ser du var han själv gömmer sig någonstans? Kom och följ med Nicke Nyfiken på upptäcktsfärd i denna leta-och-hitta-bok på vers!

Before you ask, no I didn't read this as a bedtime story. Well yes I did, but I read it aloud for my cousin. 
Nicke är en härlig nyfiken liten filur som tar allt med en nypa salt. Han är en karaktär i sig som får en att verkligen skratta, och som även får små barn att skratta. Den här bilderboken tyckte jag var väldigt fint illustrerad, fina bilder och behaglig text som var väldigt lätt att förstå. Nicole tyckte jätte mycket om boken, som ett stort Nicke Nyfiken fan är väl det lätt att förstå haha...

Dock tror jag att det hade varit lite roligare om boken gav utrymme för lite diskussioner, nu kunde jag känna att boken inte var så jätte lärorik, en rolig var den i alla fall!
Jag ger denna bok 3/5 jag tycker definitivt att detta är en bok att läsa tillsammans med sitt barn/syskon/småbarn in general! 


English review |||English review |||English review |||English review |||English review |||English review |||English review |||


Where Is Curious George?: A Look and Find Book
By Margret H.A. Rey
Pages: 32
Publisher: HMH Books

Nick is a very curious little monkey. Now he has found different houses, each one more amazing than the others: a house, a castle, a caravan, a lighthouse ...

"What's in there? That we wonder so. We follow with George now knocking on!"

Inside the houses, there are many fine things that are hard to find. Can you help him to look? And can you see where he is hiding somewhere? Come and join Curious George exploring in this search-and-find book of verse!

Before you ask, no I didn't read this as a bedtime story. Well yes I did, but I read it aloud for my cousin. 
George is a lovely curious little fellow who takes everything with a grain of salt. He is a character in itself that makes you really laugh, and even get little kids to laugh. This picture book I thought was very nicely illustrated, nice pictures and agreeable text that was very easy to understand. Nicole liked this story very much, which as a huge Curious George fan I can understand haha...

However, I think it would have been more fun if the book gave room for some discussion, now, I could feel that the book was not so very educational, but at least it was fun!
I give this book 3/5 I definitely think this is a book to read with your child / sibling / toddlers in general!

xoxo Lihini

No comments:

Post a Comment