2013-11-24

Vad Jag Såg och När Jag Ljög / What I Saw and How I Lied REVIEW

Vad jag såg och när jag ljögAv Judy Blundell
Sidor: 256
Förlag B. Wahlströms

Sommaren håller på att ta slut och femtonåriga Evies styvfar Joe är äntligen hemma efter att ha stridit i andra världskriget. Familjen har med ens gott om pengar och livet leker för Evie. Men allt är inte så idylliskt som det verkar. 
När den filmstjärnesnygge Peter Coleridge, som tjänstgjort tillsammans med Joe i Europa, dyker upp dras Evie in i en härva av lögner och svek. Hon faller för Peters charm och ignorerar de mörka hemligheter som omgärdar honom. När en tragedi sker förändras hennes liv i ett slag. Sakta men säkert förstår hon att allt hon har trott på är en lögn och hon tvingas välja mellan sina föräldrar och mannen hon älskar. Evie måste förråda någon av dem. Frågan är bara … vem?

Och priset för världens konstigaste bok går till.... Vad Jag Såg Och När Jag Ljög!!!!!!!


Boken var bra, riktigt bra till typ sida 50. Sen gick allt åt skogen. Jag vet inte hur jag ska formulera mig utan att spoila boken totalt, men jag kan väl försöka. 

Det som stör mig mest är Evie. Hon är femton år gammal och allt hon vill är att bli vuxen. Författaren kämpar hårt med att försöka få Evie att framstå som 'vuxen' men att det är hennes mamma som håller henne i koppel.
Men bara för att man köper nya 'vuxenkläder' och får känslor för en 8 år äldre man på 2 dagar gör det dig INTE till kvinna alls! Evie är ung och naiv, beter sig som ett riktigt barn, men kan även då och då säga något riktigt moget som är så ur karaktär att hela hon bara blir en stor litterär flopp. 

Den enda karaktären jag inte ogilla kommer jag inte ens ihåg namnet på, Ingenting var minnesvärt. 


Ingen karaktär i boken tyckte jag var äkta, det kändes lite som att författaren tröttnade på hur de var efter att ha skrivit halva boken så hon ändrade dem. Det gjorde att hela berättelsen tog en helomvändning, en som inte alls passade den tidigare storyn. 

Nej detta var ingen bok i min smak.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ English ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



What I Saw and How I LiedBy Judy Blundell
Pages: 284
Publisher: Scholastic press

When Evie's father returned home from World War II, the family fell back into its normal life pretty quickly. But Joe Spooner brought more back with him than just good war stories. When movie-star handsome Peter Coleridge, a young ex-GI who served in Joe's company in postwar Austria, shows up, Evie is suddenly caught in a complicated web of lies that she only slowly recognizes. She finds herself falling for Peter, ignoring the secrets that surround him . . . until a tragedy occurs that shatters her family and breaks her life in two.

And the award for the world's weirdest book goes to .... What I Saw And How I Lied!!!

The book was good, really good to page 50. Then everything went down the drain. I do not know how to express myself without spoiling the book completely, but I can try.


What bothers me most is Evie. She is fifteen years old and all she wants is to become an adult. The author is fighting hard trying to get Evie to appear as 'adult' but that it is her mother who keeps her on a leash.

But just because you are buying new 'adult clothing' and get feelings for an 8 year older man in 2 days, that kind of things DOES NOT make you a woman! Evie is young and naive, behave like a real baby, but may also occasionally say something really mature that is so out of character that the whole she only gets a great literary flop.


No character in the book I thought was genuine, it felt a bit like the author got tired of the way they were after writing half the book so she changed them. That made ​​the whole story take a U-turn, one that does not really suit the earlier story.

No this was not a book to my taste.

~Stay smart, stay chic
xoxo Lihini





No comments:

Post a Comment