2013-07-21

Warm bodies SWE / Warm Bodies (Warm bodies #1) REVIEW +


Warm Bodies (Varma kroppar)
Swedish Review
Av Isaac Marion
  • Översättare: 

    Kristoffer Leandoer

  • Formgivare: 

    Malin Westman

  • Förlag: 

    MånpocketZombier har inga känslor - om de inte äter av din hjärna 
Världen har fyllts av zombier och ingen vet varför. R är en av dem.
Zombier har inga egna känslor eller minnen - men om de äter av en människas hjärna återupplever de scener ur den personens liv.
Det är så det går till när R blir förälskad. Han dödar en ung man och övertar hans kärlek till flickvännen. Nu har R ett mål i tillvaron. Han vill hålla kvinnan gömd från de andra zombierna och se till att hon överlever.
Den unge mannens känslor blir som en drog för R, bit för bit äter han av pojkvännens hjärna. Scen för scen upplever R hans liv, och det förändrar honom för alltid.

Vilken söt berättelse! R var så sjukt gullig, inte utseendemässigt då, utan mer sättet han tänkte på. När han träffar Julie vet han inte riktigt vad han ska göra med sig själv, som om han vore kär för första gången igen... vilket han tekniskt sett är. Jag gillar hela zombie ideén, inte för hemsk, en rätt passande sommarbok faktiskt. Att Perry skulle ha en så stor roll i boken trodde jag inte, med tanke på att jag har sett filmen innan, men han var viktig för boken.
Det här är Isaacs debutbok, inget mästerverk direkt, snarare en härlig luftig bok :)
När Maron skrev boken så var hans störta önskan att den skulle bli publicerad, dvs. han hade inte ens en plan på att den skulle bli så här stor. Nu när den har blivit det har han även passat på att avslöja att det kommer en uppföljare! 

3/5

Warm Bodies (Warm Bodies, #1)
English Review
By Isaac Maro

PaperbackUK Edition240 pages
Published October 28th 2010 by Vintage


R' is a zombie. He has no name, no memories and no pulse, but he has dreams. He is a little different from his fellow Dead.

Amongst the ruins of an abandoned city, R meets a girl. Her name is Julie and she is the opposite of everything he knows - warm and bright and very much alive, she is a blast of colour in a dreary grey landscape. For reasons he can't understand, R chooses to save Julie instead of eating her, and a tense yet strangely tender relationship begins.

This has never happened before. It breaks the rules and defies logic, but R is no longer content with life in the grave. He wants to breathe again, he wants to live, and Julie wants to help him. But their grim, rotting world won't be changed without a fight...


What a sweet story! R was so cute, not in appearance, but more the way he was thinking. When he meets Julie knows he does not really know what to do with himself, as if he were in love for the first time again ... which he technically is. I like the whole zombie Idea, not horrible, a true and proper Summer Books actually. I would never have thought that Perry would have such a big role in the book, given that I've seen the movie before, but he was important to the book.
This is Isaac's first novel, no masterpiece directly, rather a lovely airy book :)

When Maron wrote the book his biggest wish was it to be published, that is. he did not even have a plan for it to become this big. Now that it has become just that he have decided to write a sequel!
3/5

~stay smart, stay chic
xoxo LihiniNo comments:

Post a Comment